Nowoczesne technologie, a przemiany rynku pracy

Nowoczesne technologie, a przemiany rynku pracy

Rewolucja informacyjna, dokonująca się głównie poprzez komputeryzację i rozwój Internetu, wpłynęła na zmiany zachodzące w światowym systemie ekonomicznym. Udział działalności usługowej w PKB poszczególnych państw z każdym rokiem się zwiększa. Z kolei automatyzacja...