Handel w niedziele będzie ograniczony. Jak to wpłynie na rynek pracy?

Ustawa o handlu w niedzielę ma wejść w życie w marcu 2018 roku. Od tego momentu zakupy będzie można zrobić w dwie niedziele w miesiącu – w pierwszą oraz ostatnią. W 2019 handlowa będzie tylko jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 roku zakaz obejmie wszystkie niedziele miesiąca. Co zrozumiałe, ustawa wywołuje emocje, i to naprawdę spore. Ale czy i jak wpłynie ona na rynek pracy?

Czytaj dalej Handel w niedziele będzie ograniczony. Jak to wpłynie na rynek pracy?

Przepisy o pracownikach delegowanych – co się zmieniło i jakie to ma znacznie?

Kwestia pracowników delegowanych bardzo często w ostatnim czasie pojawiała się w mediach. I trudno się dziwić. Nowa dyrektywa w tej sprawie ma olbrzymie znaczenie zarówno dla polskich pracowników, jak i pracodawców. Czy jednak naprawdę oznacza dla nich same kłopoty?

Czytaj dalej Przepisy o pracownikach delegowanych – co się zmieniło i jakie to ma znacznie?

To musisz wiedzieć – co się zmieni w prawie pracy od 2018 roku

Zmian w polskim prawie jest ostatnio naprawdę dużo, a część z nich będzie miała ogromne znaczenie dla wszystkich zatrudnionych. Nie wszystkie te zmiany w prawie pracy w 2018 roku wejdą na początku stycznia, nie wszystkie są też już przesądzone. O wszystkich jednak zdecydowanie warto wiedzieć. Oto najistotniejsze z nich: Czytaj dalej To musisz wiedzieć – co się zmieni w prawie pracy od 2018 roku

Wiesz jakie są różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów?

Porównanie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.

Umowa zlecenie

Pracodawca powinien mieć świadomość, że umowa zlecenie nie może stanowić zamiennika umowy o pracę, a o podstawie zatrudnienia decyduje charakter czynności wykonywanych w pracy. Podstawą umowy cywilnoprawnej jest wskazanie stron tejże umowy. W przypadku osób fizycznych należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców, numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. Jeśli dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, wówczas należy wskazać jej nazwę oraz numer NIP, dołączając odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku umów zawieranych pomiędzy spółkami należy podać nazwę spółki, adres siedziby, numer wpisu do KRS, a także dane osoby, która została upoważniona do jej reprezentowania.

W umowie należy sprecyzować czynności, jakie ma do wykonania zatrudniony, określić zakres współpracy między stronami oraz obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Czytaj dalej Wiesz jakie są różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów?

Pracodawcy otwierają się na pracowników 50+. Nie tylko dlatego, że mają doświadczenie.

– Pracownik ma być przede wszystkim młody i dynamiczny – takie przeświadczenie jeszcze do niedawna panowało w polskich firmach. Ale z najnowszych badań wynika, że to się mocno zmienia. Dlaczego firmy chcą znowu zatrudniać dojrzalsze osoby? Chodzi nie tylko o to, że mają duże doświadczenie.

Z ostatnich badań firmy Work Service wynika, że 86 procent firm zatrudnia pracowników w wieku powyższej 50 lat. To zaskakujące, bo to aż o 10 punktów procentowych więcej niż rok temu. Mało tego, aż 27 procent pracodawców zamierza zatrudnić jeszcze więcej pracowników po pięćdziesiątce. Skąd więc to się bierze, tym bardziej że przez ostatnie lata firmy wyraźnie faworyzowały młodsze osoby, które uważały za bardziej dynamiczne i elastyczne? Czytaj dalej Pracodawcy otwierają się na pracowników 50+. Nie tylko dlatego, że mają doświadczenie.